So sánh sản phẩm

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Công ty chuyên về thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, công cộng; các công trình kỹ thuật hạ tầng cơ sở khu đô thị và khu công nghiệp; các công trình giao thông (cầu đường, bến cảng…); các công trình thuỷ lợi (đê, đập, kè chắn, kênh mương…); 

Tags:,